Ekip Marmara OSGB
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşyerlerinde işin yapımı sırasında, sağlığa, işe ve işyerine, zarar verebilecek olan, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, olumsuz şartlardan korunmak amacı ile yapılan planlı çalışmalardır
Risk Analizi
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır
Acil Durum Eylem Planı
İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır
Sağlık Gözetimi
Çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral, sosyal yönden tam iyilik durumlarının sağlanmasını en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini, işçinin fizyolojik özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi, işin insana ve insanın işe uymasını, asıl amaçlar olarak ele alan planlı çalışmalardır
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Çalışanların yapılan işin niteliğine, işyerindeki çalışma şartlarına, işyerinin tehlike sınıfına göre kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen eğitimlerdir
İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri
6331 sayılı Kanun ve bu kanuna göre yayımlanan alt düzenlemeler uyarınca çalışanların, işe giriş muayeneleri yapılmadan işe başlatılması veya çalışmakta olanların periyodik muayenesi yapılmadan işe devam etmesi mümkün değildir
Hakkımızda
EKİP MARMARA OSGB  2018 yılından itibaren deneyimli teknik kadrosu ile  iş sağlığı ve güvenliği hizmet sektöründe iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olan, A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı, C sınıfı iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri  ile hizmet vermektedir. 

DEVAMI

İşinizi ve işçilerinizi güvende tutun...

Hizmetlerimiz
Verdiğimiz hizmetlere aşağıdan ulaşabilirsiniz